Centru de pregătire profesională în transporturi rutiere

Conducători auto transport AGABARITIC

CUI SE ADRESEAZĂ

Cursul este destinat conducătorilor auto care efectuează transport rutier cu vehicule înmatriculate în România şi care au mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite.

 

Cursul este obligatoriu în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere.


 CONDIȚII DE ÎNSCRIERE

– deținerea unui certificat CPC sau CPI pentru transportul de mărfuri;

– deținerea unui permis de conducere pentru categoria CE valabil, eliberat sau recunoscut de autoritatea competentă din România.


 

 

 

ACTE NECESARE

  • Cerere
  • Actul de identitate, în copie
  • Permisul de conducere, în copie
  • Certificatul CPI sau CPC pentru transportul de mărfuri
  • După caz, certificatul pentru transportul agabaritic deținut, în copie


CERTIFICARE

Certificatele pentru transport agabaritic sunt eliberate de către Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R., persoanelor care au absolvit cursul într-un centru de pregătire și perfecționare și au promovat examenul, fiind declarate admise.


 STRUCTURA CURSULUI

Durata cursului: 2 zile (12 ore)

Fiecare cursant primește un suport de curs și beneficiază de exercițiile de simulare on-line a examinării.

Tematica cursului este cea precizată în OMT nr. 1214/2015, anexa 5a.

EXAMINARE

 Cursul se finalizează cu susținerea unui examen care constă în:

  •  Probă calculator: test grilă cu 20 de întrebări. Candidatul este considerat admis dacă a răspuns corect la minimum 14 întrebări.