CUI SE ADRESEAZĂ

Cursul este destinat conducătorilor auto titulari ai unui permis de conducere pentru:

• categoriile C1, C1E, C şi CE, dobândite după data de 9 septembrie 2009 şi care nu au mai dobândit un atestat de transport marfă CPI până în prezent.

Cursul este obligatoriu în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere.


 

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE

  •  sunt cetățeni sau resortisanți ai unui stat membru al Uniunii Europene care își au reședința în România (conform art.14 din Reg.3821/85);
  • sunt cetățeni sau resortisanți ai unor state nemembre ale Uniunii Europene, care sunt angajați de o întreprindere stabilită în România sau au dobândit dreptul de a munci în România.


 ACTE NECESARE

  • Cerere
  • Actul de identitate, în copie
  • Permisul de conducere, în copie
  • Actul care demonstrează îndeplinirea condițiilor, dacă este cazul.

 CERTIFICARE

Certificatele de conducător auto sunt eliberate de către Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., persoanelor care s-au înscris într-un centru de pregătire și perfecționare și au promovat examenul, fiind declarate admise.

 EXAMINARE

 Examenul teoretic este compus din:

  • Probă calculator: test grilă cu 100 de întrebări. Candidatul poate susține următoarea probă dacă a răspuns corect la minimum 70 de întrebări.
  • Probă scrisă: 6 studii de caz ce conțin în total 20 de întrebări. Candidatul este considerat admis la proba teoretică dacă a raspuns corect la minimum 14 întrebări.

Examenul practic este compus dintr-o probă de conducere și o probă teoretică susținută oral.