CUI SE ADRESEAZĂ

Conducătorii auto care efectuează transport rutier național contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate trebuie să fie titulari ai unui certificat pentru transport de vehicule avariate.

Certificatele CPI sau CPC valabile pentru vehiculele din categoriile C1, C1E, C sau CE, eliberate conform prevederilor OMT nr. 1214/2015 – anexa nr. 2, sunt valabile și pentru transport de vehicule avariate.

Cursul este obligatoriu în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE

  • deținerea unui permis de conducere pentru categoria BE, C1, C1E, C sau CE valabil, eliberat sau recunoscut de autoritatea competenta din România.

 

ACTE NECESARE

  • Cerere
  • Actul de identitate, în copie
  • Permisul de conducere, în copie
  • După caz, certificatul pentru transport de vehicule avariate deținut, în copie

CERTIFICARE

Certificatele de competență profesională sunt eliberate de către Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R., persoanelor care au absolvit cursul într-un centru de pregătire și perfecționare și au promovat examenul, fiind declarate admise.

STRUCTURA CURSULUI

Durata cursului: 3 zile (18 ore)

Fiecare cursant primește un suport de curs și beneficiază de exercițiile de simulare on-line a examinării.

Tematica cursului este cea precizată în OMT nr. 1214/2015, anexa 7a.

EXAMINARE

 Cursul se finalizează cu susținerea unui examen care constă în:

  •  Probă calculator: test grilă cu 20 de întrebări cu variante multiple de răspuns. Candidatul este considerat admis dacă a răspuns corect la minimum 14 întrebări.