Manageri transport taxi și închiriere

CUI SE ADRESEAZĂ

Cursul este destinat persoanelor care conduc permanent şi efectiv activităţile de transport în regim de taxi și de închiriere.

 

Cursul este obligatoriu în conformitate cu prevederile HOTĂRÂRII nr. 879 din 23 noiembrie 2016 pentru aprobarea Normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE

  • absolvent de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat
  • să nu aibă mențiuni în certificatul de cazier judiciar din care să rezulte că aceștia au fost condamnați pentru: infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice; infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri; infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale; infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile; infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale; infracţiuni contra patrimoniului;”
  • să nu fi a avut suspendat dreptul de a conduce un autovehicul pentru conducerea autovehiculului sub influenţa  alcoolului sau a substanţelor stupefiante ori nu a fost implicat în accidente rutiere soldate cu victime, din culpa sa;
  • reşedinţa curentă în România.

ACTE NECESARE

  • Cerere
  • Actul de identitate, în copie
  • Certificatul de cazier judiciar, în original (valabil 6 luni)
  • Diploma de absolvire liceu, în copie

CERTIFICARE

Certificatele de manager de transport sunt eliberate de către Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R., persoanelor care au absolvit cursul într-un centru de pregătire și perfecționare și au promovat examenul, fiind declarate admise.

STRUCTURA CURSULUI

Durata cursului:

– pregătire profesională inițială: 5 zile (30 de ore)

Fiecare cursant primește un suport de curs și beneficiază de exercițiile de simulare on-line a examinării.

Tematica cursului este cea precizată în HOTĂRÂREA nr. 879 din 23 noiembrie 2016 pentru aprobarea Normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere, anexa nr.11.

EXAMINARE

 Cursul se finalizează cu susținerea unui examen care constă în:

  • Probă calculator: test grilă cu 60 de întrebări, cu 4 variante de răspuns din care una corectă.

Candidatul este considerat admis dacă a răspuns corect la minimum 42 de întrebări.