Conducători auto transport cu troleibuzul

CUI SE ADRESEAZĂ

Conducătorii auto care efectuează transport rutier de persoane cu troleibuzul trebuie să fie titulari ai unui certificat pentru transport cu troleibuzul.

Certificatele CPI sau CPC valabile pentru vehiculele din categoriile D1, D1E, D sau DE, eliberate conform prevederilor OMT nr. 1214/2015 -anexa nr. 2, sunt valabile și pentru transport cu troleibuzul, în condițiile în care deținătorii lor au permis de conducere valabil pentru vehiculele din categoriile D sau DE.

Cursul este obligatoriu în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE

– deținerea unui permis de conducere pentru categoria D, DE sau Tb valabil, eliberat sau recunoscut de autoritatea competenta din Romania.

ACTE NECESARE

  • Cerere
  • Actul de identitate, în copie
  • Permisul de conducere, în copie
  • După caz, certificatul pentru transport cu troleibuzul, certificatul CPI sau CPC deținut, în copie

CERTIFICARE

Certificatele de competență profesională sunt eliberate de către Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R., persoanelor care au absolvit cursul într-un centru de pregătire și perfecționare și au promovat examenul, fiind declarate admise.

STRUCTURA CURSULUI

Durata cursului: 3 zile (18 ore)

Fiecare cursant primește un suport de curs și beneficiază de exercițiile de simulare on-line a examinării.

Tematica cursului este cea precizată în OMT nr. 1214/2015, anexa 6a.

EXAMINARE

Cursul se finalizează cu susținerea unui examen care constă în:

  •  Probă calculator: test grilă cu 20 de întrebări cu variante multiple de răspuns. Candidatul este considerat admis dacă a răspuns corect la minimum 14 întrebări.