CUI SE ADRESEAZĂ

Cursul este destinat conducătorilor auto care efectuează transport rutier cu vehicule înmatriculate în România şi care au mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite.

 

Cursul este obligatoriu în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere.


 CONDIȚII DE ÎNSCRIERE

– deținerea unui certificat CPC sau CPI pentru transportul de mărfuri;

– deținerea unui permis de conducere pentru categoria CE valabil, eliberat sau recunoscut de autoritatea competentă din România.


 

 

 

ACTE NECESARE

  • Cerere
  • Actul de identitate, în copie
  • Permisul de conducere, în copie
  • Certificatul CPI sau CPC pentru transportul de mărfuri
  • După caz, certificatul pentru transportul agabaritic deținut, în copie


CERTIFICARE

Certificatele pentru transport agabaritic sunt eliberate de către Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R., persoanelor care au absolvit cursul într-un centru de pregătire și perfecționare și au promovat examenul, fiind declarate admise.


 STRUCTURA CURSULUI

Durata cursului: 2 zile (12 ore)

Fiecare cursant primește un suport de curs și beneficiază de exercițiile de simulare on-line a examinării.

Tematica cursului este cea precizată în OMT nr. 1214/2015, anexa 5a.

EXAMINARE

 Cursul se finalizează cu susținerea unui examen care constă în:

  •  Probă calculator: test grilă cu 20 de întrebări. Candidatul este considerat admis dacă a răspuns corect la minimum 14 întrebări.