CUI SE ADRESEAZĂ

 

Cursul este destinat conducătorilor auto care efectuează transport în regim de taxi sau închiriere.

Cursul este obligatoriu în conformitate cu prevederile OMT nr.3/2008 pentru aprobarea Normelor privind atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi sau transport în regim de închiriere și agrearea autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi.

 

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE

 • vârsta minimă 21 de ani;
 • permis de conducere categoria B, cu o vechime de cel puțin 2 ani;
 • apt din punct de vedere medical și psihologic pentru transportul de persoane;
 • să nu aibă mențiuni în certificatul de cazier judiciar din care să rezulte că aceștia au fost condamnați pentru: infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice; infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri; infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale; infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile; infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale; infracţiuni contra patrimoniului;
 • să nu fi a avut suspendat, în ultimul an, dreptul de a conduce un autovehicul pentru conducerea autovehiculului sub influenţa  alcoolului sau a substanţelor stupefiante ori nu a fost implicat în accidente rutiere soldate cu victime, din culpa sa.

 

ACTE NECESARE

 • Cerere
 • Copie act de identitate
 • Copie permis de conducere
 • Aviz medical și psihologic pentru transportul de persoane, în original
 • Certificatul de cazier judiciar, în original (valabil 6 luni)
 • Adeverinţă eliberată de serviciul Poliţiei Rutiere judeţene (valabilă 30 de zile)
 • Copie carnet de muncă, dacă există

CERTIFICARE

Certificatele de competență profesională sunt eliberate de către Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R., persoanelor care au absolvit cursul într-un centru de pregătire și perfecționare și au promovat examenul, fiind declarate admise.

STRUCTURA CURSULUI

Durata cursului: 5 zile (30 de ore)

Fiecare cursant primește un suport de curs și beneficiază de exercițiile de simulare on-line a examinării.

Tematica cursului este cea precizată în OMT nr. 3/2008, anexa 2a) și anexa 2b) la norme.

EXAMINARE

 Cursul se finalizează cu susținerea unui examen care constă în:

 •  Probă calculator: test grilă cu 20 de întrebări. Candidatul este considerat admis dacă a răspuns corect la minimum 14 întrebări.