CUI SE ADRESEAZĂ

Cursul este destinat persoanelor care conduc permanent şi efectiv activităţile de transport ale unei întreprinderi ce exercită ocupaţia de operator de transport rutier.

Cursul este obligatoriu în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregatirea si atestarea profesionala a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE:

  • Absolvent de liceu
  • Persoanele în cauză susţin examinarea în statul membru în care au reşedinţa obişnuită sau în statul membru în care lucrează.

ACTE NECESARE

  • Cerere
  • Actul de identitate, în copie
  • Act care atestă absolvirea liceului, în copie (ex. certificat de absolvire a liceului, diplomă de bacalaureat etc)
  • După caz, actul care dovedește reședinta, în copie

CERTIFICARE

Certificatele / atestatele de manager de transport sunt eliberate de către Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., persoanelor care au absolvit cursul într-un centru de pregătire și perfecționare și au promovat examenul, fiind declarate admise.

STRUCTURA CURSULUI

Durata cursului:

– pregătire profesională inițială: 90 de ore

Fiecare cursant primește un suport de curs și beneficiază de exercițiile de simulare on-line a examinării.

Tematica cursului este cea precizată în OMT nr. 1214/2015, anexa 1a.

EXAMINARE 

Cursul de pregătire profesională inițială se finalizează cu susținerea unui examen care constă în:

  • Probă calculator: test grilă cu 100 de întrebări, cu 4 variante de răspuns din care una corectă.
  •  Probă scrisă: un studiu de caz cu 20 de întrebări.

Pentru promovarea examenului, candidaţii trebuie să obţină cel puţin 60% din totalul punctelor acordate per total la cele două probe, fără ca procentajul punctelor obţinute la fiecare probă să fie mai mic de 50% din punctele posibile.