Curs de introducere în domeniul bunăstării animalelor pe timpul transportului maritim

FATII – ARTRI organizează cursuri destinate personalului care manipulează și îngrijește animalele în cazul transporturilor navale, în conformitate cu prevederile art. 6 (4) al Reg. Cons. 1/2005/CE și cele ale art. 8, litera e a Ord. comun ANSVSA-MTIC 128/1669/2020. Cursurile sunt susținute de medici veterinari, cu experiență în domeniul bunăstării animalelor.

STRUCTURA CURSULUI

Durata cursului este de 8 ore, cursul fiind structurat în două parți: parte teoretică și parte practică. Partea practică constă în prezentarea unor fotografii și a unor filme referitoare la încărcarea/descărcarea animalelor, manipularea acestora, separarea, cazarea, etc.

Cursurile se susțin în limba engleză.

CE CONȚINE CURSUL

Tematica cursului este următoarea:

  1. Îmbarcarea, debarcarea și manipularea animalelor,
  2. Separarea animalelor,
  3. Furajarea și adăparea zilnică,
  4. Inspecția zilnică a animalelor,
  5. Asigurarea așternutului,
  6. Îngrijirea și izolarea animalelor bolnave sau rănite,
  7. Uciderea sau sacrificarea animalelor grav rănite .

CERTIFICARE

Participanților la curs li se eliberează de către FATII-ARTRI un certificat de participare.

CONTACT

Pentru înscrieri și alte detalii reprezentantul FATII-ARTRI este:

MARINE EXPRESS LIVESTOCK SRL

Dimitra Catrinescu

Tel. 0732.440.000