Manageri de transport marfă/persoane

CUI SE ADRESEAZĂ

Cursul este destinat persoanelor care conduc permanent şi efectiv activităţile de transport ale unei întreprinderi ce exercită ocupaţia de operator de transport rutier.

O persoană fizică poate avea calitatea de manager de transport la o singură întreprindere.

Cursul este obligatoriu în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregatirea si atestarea profesionala a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE:

  • Absolvent de liceu
  • Persoanele în cauză susţin examinarea în statul membru în care au reşedinţa obişnuită sau în statul membru în care lucrează.

ACTE NECESARE

  • Cerere
  • Actul de identitate, în copie
  • Act care atestă absolvirea liceului, în copie (ex. certificat de absolvire a liceului, diplomă de bacalaureat etc)
  • După caz, actul care dovedește reședinta, în copie

 

CERTIFICARE

Certificatele de manager de transport sunt eliberate de către Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R., persoanelor care au absolvit cursul într-un centru de pregătire și perfecționare și au promovat examenul, fiind declarate admise.

STRUCTURA CURSULUI

Durata cursului:

– pregătire profesională inițială: 90 de ore

Fiecare cursant primește un suport de curs și beneficiază de exercițiile de simulare on-line a examinării.

Tematica cursului este cea precizată în OMT nr. 1214/2015, anexa 1a.

EXAMINARE 

Cursul de pregătire profesională inițială se finalizează cu susținerea unui examen care constă în:

  • Probă calculator: test grilă cu 100 de întrebări, cu 4 variante de răspuns din care una corectă.
  •  Probă scrisă: un studiu de caz cu 20 de întrebări.

Pentru promovarea examenului, candidaţii trebuie să obţină cel puţin 60% din totalul punctelor acordate per total la cele două probe, fără ca procentajul punctelor obţinute la fiecare probă să fie mai mic de 50% din punctele posibile.